Pomiar drgań istniejących konstrukcji – wibroizolacji - podłoża gruntowego, obciążonych wpływami dynamicznymi.

 

Pomiar drgań mechanicznych z analizą sygnału przy użyciu filtra szerokopasmowego.

Analiza drgań

Jak widać, wykorzystano tu 6 (z możliwych 16) kanałów. W okienku nr 1, 2, 4, 5 przedstawiono sygnały na części kierunków pomiarowych we funkcji czasu, a w okienkach nr 3, 6 sygnały na pozostałych kierunkach pomiarowych w funkcji częstotliwości.

 

Pomiar drgań mechanicznych z analizą sygnału przy użyciu filtra tercjowego.

Szkic 1Szkic 2Szkic 3Szkic 4

Wszystkie szkice pochodzą z jednego wibrogramu, obejmującego trójkierunkowy pomiar drgań na trzech jednoczesnych stanowiskach zlokalizowanych na podłożu gruntowym (dwa stanowiska), oraz na budynku (jedno stanowisko). Wykorzystano tu 9 (z możliwych 16) kanałów

.

Szkic pierwszy przedstawia wybrany fragment wibrogramu we funkcji czasu dla kompletu 9-ciu kanałów, podczas zaistnienia wymuszenia

Szkic drugi przedstawia powyżej wspomniany fragment wibrogramu jedynie dla wytypowanego kanału (tu: kanał 4), we funkcji czasu.

Szkic trzeci przedstawia fragment wibrogramu ze szkicu drugiego, lecz we funkcji częstotliwości, przy użyciu filtra szerokopasmowego.

Szkic czwarty przedstawia fragment wibrogramu ze szkicu drugiego, lecz we funkcji częstotliwości, przy użyciu filtra tercjowego.