Komputerowa analiza obliczeniowa wpływów dynamicznych, obciążających istniejące / projektowane: konstrukcje - wibroizolacje – podłoże gruntowe.

Poniższe szkice pochodzą ze zrealizowanego projektu, obejmującego weryfikację stanu dynamicznego bloku inercyjnego obciążonego zespołem urządzeń wentylatora, opartego na systemie wibroizolatorów sprężynowych, podpieranych na fundamencie posadowionym bezpośrednio na podłożu gruntowym:

Szkic 01 Szkic 02
Szkic modelu obiektu Szkic jednej z form własnych obiektu