LOGO2

Istnienie działalności zawodowej firmy „WIBRO-PROJEKT” zapoczątkowała utworzona w 1999 roku firma „PEO-Projekty i Wyceny". Kilka lat później, po korekcie profilu działalności, nazwa firmy została zmieniona na „PEO-Usługi Projektowe”. Trwająca od dłuższego czasu dominacja tematów związanych z dynamiką / parasejsmiką skłoniła do ponownej modyfikacji nazwy prowadzonej firmy na taką, która będzie odzwierciedlać aspekt jej zawodowego funkcjonowania. Obecnie, od stycznia 2011 roku firma działa pod nazwą "WIBRO-PROJEKT".